Осінь 2015 року запам’ятається зокрема тим, що саме у цей час розроблявся  План заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, у роботі над яким брали участь у тому числі представниці від ГО «Інсайт».

Специфіка взаємодії з центральними органами виконавчої влади під час роботи не дивувала – багатогодинні обговорення запланованих заходів, демонстративне (інакше назвати не можна) ігнорування деякими представниками влади роботи в групах, авральні погодження заходів та перемовин з повноважними представниками, зникнення погоджених заходів з фінальної версії документа і їх «чарівне» повернення… Та нарешті було отримано очікуваний результат – 29 грудня на офіційному сайті КМУ з’явилася інформація про затвердження плану заходів.

Тепер справа за тим, щоб ефективно контролювати процес впровадження вказаних заходів у життя.

Нижче наведемо заходи, що стосуються ЛГБТІК-спільноти.

Стосовно ЛГБТІК загалом:

  • прийняття та перегляд відомчих нормативно-правових актів з питань охорони мирних зібрань відповідно до сучасних міжнародних стандартів у сфері мирних зібрань з урахуванням специфіки контроверсійних зібрань, зокрема заходів ЛГБТ-спільноти;
  • приведення у відповідність з положеннями актів права ЄС переліку підстав, за якими забороняється дискримінація, включаючи заборону дискримінації на ґрунті сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності, розширення переліку форм дискримінації (віктимізація), врегулювання питання заборони множинної дискримінації та дискримінації за асоціацією, уточнення сфер дії закону;
  • забезпечення покарання за злочини, скоєні з мотивів нетерпимості за такими ознаками, як раса, колір шкіри, релігійні переконання, сексуальна орієнтація, транссексуальність, інвалідність, мова;
  • розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту про легалізацію в Україні зареєстрованого цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих пар з урахуванням майнових і немайнових прав, зокрема володіння та наслідування майна, утримання одного партнера іншим в разі непрацездатності, конституційного права несвідчення проти свого партнера.

Стосовно інтерсексів:

  • утворення міжвідомчої робочої групи із залученням міжнародних спеціалістів та фахівців для здійснення моніторингу ситуації, розроблення та підготовки спецкурсу за напрямом “інтерсексуальність”, включення даного спецкурсу до програм підвищення кваліфікації, утворення мультидисциплінарної робочої групи з питань розроблення та впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) медичної допомоги на засадах доказової медицини;
  • забезпечення доступу до одержання медичної допомоги особам, яким встановлено діагноз інтерсексуальність.

Стосовно трансгендерів:

  • внесення до наказу МОЗ № 479 змін стосовно усунення дискримінаційних заборон щодо усиновлення дітей, зокрема ВІЛ-позитивними людьми, людьми з інвалідністю та трансгендерними людьми;
  • утворення робочої групи із залученням міжнародних фахівців для розроблення проекту Порядку здійснення заміни офіційних документів особам, яким встановлено клінічний діагноз “транссексуальність”, та підготовки пропозицій щодо внесення відповідних змін до інших нормативних документів;
  • розроблення Порядку здійснення заміни офіційних документів особам, яким встановлено клінічний діагноз “транссексуальність”, та підготовка пропозицій щодо внесення відповідних змін до інших нормативних документів; підготовка пропозиції щодо внесення змін до наказу МОЗ № 60 “Про удосконалення надання медичної допомоги особам, які потребують зміни (корекції) статевої належності” та розділу 2 Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Мін’юсту № 96/5.

Рекомендуем: